Svet-Stranek.cz
terminal.diskutuje.cz -najít se a domluvit se
Stránky drobných prodejců

Dopis ministru Kalouskovi:terminal.diskutuje.cz -najít se a domluvit se

Dopis ministru Kalouskovi

ODPOVÉĎ  na  otevřený dopis :


MINISTERSTVO FINANCÍ

K rukám pana Miroslava  Kalouska

 

OTEVŘENÝ DOPIS OBSTARAVATELŮ SAZKA

 

Vážený pane ministře,
Na základě rozhovoru v deníku MF Dnes s panem Hušákem, si Vám dovolujeme zaslattento otevřený dopis nás obstaravatelů terminálů Sazka. Nesouhlasíme sprezentací , že jsme to my provozovatelé, kvůli kterým jsou podávány nafinančních úřadech stížnosti na nevyplacené výhry.

Cituji :  "Řadaobstaravatelů přestala loterii provozovat, drží terminály a započítávají sipřijaté peníze vůči kauci. Zadržují naše peníze, které jim nepatří. Poměrněvýznamná část naší sítě se začala takto chovat a je to pro nás velký problém,který budeme řešit,"

     Co den, to jinýnázor, jednou je to zanedbatelná část (rebelujících) podruhé významná část.

Toto je otevřený dopis s žádostí o řešení který jsme zaslaliSazce už 22.3.2011 :

Vážený obchodní partnere,

na základě skutečnosti,že se SAZKA nachází na pokraji bankrotu, neochota nám obstaravatelům cokoliv konkrétního sdělit, bez dohody jsme byli nuceni k ochraně svých prostředků ( uVás složené kauce) pozastavit odvod tržeb z terminálu. Podotýkáme na základěnejasností a problémů vzniklých z Vaší strany. Jsme ochotni i nadále provozovatterminál, byť jsme si vědomi, že momentální tržby budou velmi nízké. Dokud se finančnísituace v SAZCE nestabilizuje  (respektivenedořeší), žádáme o dohodu ve věci složené kauce takto: Tržby za minulé období byly, nebo budou poníženy do výše naší kauce a další odvody budou provedeny již v plně odpovídající výši. Ponížený odvod nebude ze strany SAZKApenalizován.
Doufám že naleznete způsob jak tuto danou situaci řešit, a tím
získat zpět důvěru nejenom nás obstaravatelů ale i široké veřejnosti.
Budeme očekávat co možná nejrychlejší vyjádření z Vaší strany na adresu terminalsazka@seznam.cz,abychom mohli dále zvážit další činnost nebo pakliže jsme již podali výpověď,tak její další trvání.

Na tuto žádost nebyla zaslána žádná pozitivní reakce,  pouze doporučení  kauce přihlásit do insolventního řízení.  Z čehož plyne, že Sazka nemá zájem jednat aodmítá jakoukoliv dohodu, a lze usuzovat že je v zájmu terminály spíše rušit,než se snažit síť terminálů zprovoznit a z tržeb mít zisk.  Sazka nám účtuje penále ve výši 0,5% z neodvedených tržeb denně, čímž násfakticky nutí odstoupit od smlouvy co nejdříve.   Myslím,že by mělo být v jejich zájmu, aby byl výpadek tržeb co nejkratší a conejmenší, stejně jako ve Vašem. Zisk z tržeb by byl použít na umořenípohledávek, a co nejrychlejšího návratu chodu Sazky do normálu. My přecenechceme nic víc, jen ochránit naše peníze, a peníze věřitelů a zároveň dál seSazkou spolupracovat. Proč by náš návrh jako dodatek ke smlouvě nemohl býtsepsán?
Doufám, že pochopíte , kdo jsou ti, kdo se snaží a jednají ve prospěch Sazky.My nejsme ti, kterým se povedlo dostat do krachu firmu, která tady fungujedesítky let.

 

           S pozdravem
Obstaravatelé terminálů Sazky

 terminalsazka@seznam.cz.

info o skupině také na www.terminal.diskutuje.cz